19HH3802工银理财·全鑫权益私银专享混合类封闭净值型理财产品
 
    产品名称:19HH3802工银理财·全鑫权益私银专享混合类封闭净值型理财产品
    产品代码:19HH3802
估值截止日
理财资产单位净值
2020-01-14
1.0223
2020-01-07
1.0174
2019-12-31
1.0120
2019-12-24
1.0055
2019-12-17
1.0052
2019-12-10
1.0005
2019-12-03
1.0002
  注:网站公布数据仅供参考,交易数据以实际网点公布为准。

(2020-01-17)
【关闭窗口】